chuyển từ Mini Displayport sang HDMI

120,000

Cáp chuyển từ Mini Displayport sang HDMI (Trắng)