CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI TRƯƠNG GIA

Địa chỉ: Số 114 Kênh Liêm, Cao Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh
MST: 5701860676
Điện thoại: 070 2222 282 – 0984 262 784
Email: truonggiapc@gmail.com
https://truonggia.vn –  http://truonggiapc.com