Máy tính trương gia

  1. Đổ mực, sửa chữa thiết bị máy tính, văn phòng tại nhà và cơ quan.
  2. Dịch vụ cho thuê máy chiếu
  3. Tư vấn, cung cấp, lắp đặt camera, tổng đài, thiết bị văn phòng cho khách sạn, nhà hàng, cơ quan tổ chức.